Boekentip: Oosterse religies – Een andere kijk op het leven

De laatste tijd heb ik enkele boeken gelezen over oosterse levensvisies. Die levensvisies verschillen nogal van het westerse denken. In het Westen zijn we doorheen de geschiedenis immers fel beïnvloed door de katholieke kerk en vooral door de periode van de Verlichting.

Ik vond het zeer verrijkend om te lezen over de levensvisies van oosterse mensen. Ulrich Libbrecht (een gepensioneerde docent van de universiteit Leuven) geeft in zijn boek “Een glimlach uit het Oosten” wel een terechte opmerking. Samengevat komt deze opmerking neer op het volgende: Niemand kan een levensvisie beoordelen zonder zijn eigen verleden en ervaringen te laten meespelen in die beoordeling. Ons denken zal met andere woorden altijd gekleurd worden door onze eigen achtergrond.

Dit gezegd zijnde, is datgene wat ik onthouden heb uit de boeken vooral dat we er vandaag de dag in het Westen veel meer vanuit gaan dat we alles kunnen weten, dan men in het Oosten doet. Het is duidelijk dat er nog veel onopgeloste wetenschappelijke vragen zijn. In het Westen gaan we er nogal snel vanuit dat we al die vragen kunnen oplossen, als er maar genoeg onderzoek wordt uitgevoerd om de antwoorden te vinden.

In het Oosten is men daar echter veel minder van overtuigd. Om het met de woorden van Ulrich Libbrecht te zeggen: “Geen zinnig mens die kan twijfelen aan de evolutietheorie, maar op de vraag wat het leven nu eigenlijk is, hebben we nog geen antwoord … . Ik aanvaard dat de wetenschap nooit het laatste woord over dat mysterie zal kunnen zeggen.”

Dat men er in het Oosten van uitgaat dat “het leven” altijd een mysterie zal blijven, is ook mooi samengevat in deze Taoïstische tekst: “Weten dat er dingen zijn die we niet kunnen weten, dat is de hoogste kennis. Wie weet dat het gesprek woordeloos is en het Tao naamloos, bezit een schat van de hemel.”

Als ik dit alles voor mezelf samenvat, is het ongeveer als volgt: We moeten niet alles weten over het leven, sterker we kúnnen niet alles weten over het leven. Ik vind dat een geruststellende gedachte ….

Peter

 

Ulrich Libbrecht, (2009). Een glimlach uit het Oosten. Leuven: Davidsfonds

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.