PRH is een vormingsinstelling die gespecialiseerd is in vorming en onderzoek rond het persoonlijk groeiproces. PRH is een initiaalwoord en staat voor ‘Personalité et Relations Humaines’. In het Nederlands vertalen we het door ‘Persoonlijkheid en Relaties’.
In Vlaanderen wordt het erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap (zie www.prh.be).

PRH hanteert een positief en dynamisch mensbeeld. Ze biedt een eenvoudige en efficiënte methode om meer inzicht te krijgen in jezelf. Via de vorming van PRH kan je: meer zelfvertrouwen opbouwen, leren om meer jezelf te zijn in relaties, beter leren kiezen, meer duidelijkheid krijgen over waar je naartoe wil met je leven, beter leren omgaan met moeilijke gevoelens (angst, verdriet, zorgen,…), op het spoor komen van jouw ‘drive’,…

 

We slapen op schatten,
op mijnen vol energie,
op een vulkaan van creativiteit,
op ongelofelijke reserves aan liefde.
André Rochais