Perfectionisme of hoe je het herkent…

Waarom zou je het minder doen als het ook perfect kan? Het is toch evident dat je niet slaapt om die thesis tot in detail af te werken. Tuurlijk begin je niet aan dat schoolwerkje, want beter NIET dan onvolledig. Piekeren is helend voor lichaam en geest. Altijd moeten zorgen voor iemand anders zijn gemak is genezend bij ziekte. Angstig zijn is in, zo hoor je erbij. En last but not least, niet kunnen kiezen… daar ontspan je van!

Of misschien ook niet…

Heb jij last van perfectionisme? Je kan het herkennen aan de volgende 10 kenmerken:

1. Bevestigingsdrang in relaties (dwangmatig zorgen voor anderen en het gevoel dingen te móeten doen, conflicten vermijden, het gevoel verwachtingen van anderen te moeten inlossen, schuldgevoelens, niet “neen” kunnen zeggen, gemakkelijk over je grenzen laten gaan, moeilijk feedback kunnen geven als het over dingen gaat die niet leuk zijn, enzovoort)

2. Superieure kwaliteitseisen stellen (het moet perfect zijn, je steekt teveel energie in soms minder belangrijke zaken, zelden tevreden zijn over wat je doet of gedaan hebt, enzovoort)

3. Laag zelfbeeld (je bent niet tevreden over jezelf en over wat je doet, een kritisch stemmetje is meestal aanwezig in je hoofd, je ziet alleen wat niet OK is, je vergelijkt jezelf met anderen en stelt dan vast dat je minder goed bent of doet dan hen, je hebt weinig of geen zelfvertrouwen, als iemand je een compliment geeft denk je dat die een reden heeft om me dat voor te liegen of het alleen maar zegt om je te plezieren, enzovoort)

4. Faalangst en anderen angsten (je wordt verlamd door angst als er iets verwacht wordt waar anderen een oordeel over kunnenvormen, een examen, toets of presentatie voor een groep bezorgen je angst. Je hebt angst in het leven, om alleen te zijn of ziek te worden, je job te verliezen, verlatingsangst, je voelt je soms verkrampt door angst, … )

5. Drang om alles en iedereen onder controle te willen hebben (je voelt je goed als de dingen lopen zoals jij wilt. Je hebt nood aan een planning, soms liefst ook in het weekend. Je wil -moet- de zaken onder controle hebben, je kan moeilijk delegeren. Alles heeft zijn plaats en moet zijn plaats hebben, anders geeft je dat een slecht gevoel. Je blijft in een situatie zitten waar je je niet goed bij voelt, omdat je niet weet wat er zal gebeuren als je verandert… )

6. Altijd denken en vaak piekeren (je hebt ronddraaiende negatieve gedachten, vaak ga je niet over tot actie, maar blijft het bij denken. Je bedenkt allerlei scenario’s. Je ligt soms ook ‘s nachts te piekeren en ligt wakker,…)

7. Uitstelgedrag (Je stelt dingen uit omdat je het gevoel hebt dathet niet goed genoeg zal zijn of omdat je denkt dat je ze nietgoed kan. Je begint er niet aan, terwijl iets in je zegt dat je dat wel zou moeten doen. Je wacht tot het allerallerlaatstemoment om aan iets te beginnen. Je begint er niet aan omdat je onvoldoende tijd hebt om het perfect te doen, enzovoort)

8. Niet kunnen kiezen of beslissen (Je blijft afwegen, onderzoeken, vergelijken en kan heel moeilijk de knoop doorhakken. Je hebt achteraf vaak spijt over keuzes of beslissingen, je denkt vaak ‘kiezen is verliezen’ en bent bang om verkeerde keuzes te maken,…)

9. Te grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
(Je hebt het idee dat ‘JIJ’ het moet doen, als je het niet doet is het niet goed gedaan of wordt het niet gedaan. Je neemt de verantwoordelijkheid over dingen die eigenlijk niet voor jou zijn, je kan moeilijk delegeren of loslaten, je kan geen neen zeggen, enzovoort)

10. Doorgaan – niet opgeven (je gaat over je grenzen en luistert niet naar je lichaam, wat er ook gebeurt, je geeft nooit op en gaat soms door tot je erbij neervalt, als je je geëngageeerd hebt, blijf je ervoor gaan. Je zit in een relatie die niet goed voor je is, maar je blijft je best doen. Je denkt ‘het zal lukken en ik ben daar verantwoordelijk voor’. Je voelt je ziek en toch sleep je je naar de les of werk. Je bent een volhouder, … )

Herken je jezelf in enkele van bovenstaande symptomen, dan zou het wel eens kunnen dat je last hebt van perfectionisme. Weet dat niemand geboren wordt met perfectionisme, maar dat het veelal ontstaat tijdens de kinderjaren. En wat je aangeleerd heb, kan je ook stap voor stap weer loslaten! Blijf er niet mee zitten, zoek begeleiding.

Voor het lijstje kenmerken van  perfectionisme baseerde ik me op het gedachtengoed Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme van Marcel Hendrickx. Meer info te vinden op www.bevrijdjezelf.be.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.